Festiwal Piosenki Turystycznej i Ekologicznej

Festiwal Piosenki Turystycznej i Ekologicznej

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowym Stawie już 1 kwietnia odbyła się uroczystość związana z przypadającym w tym miesiącu Międzynarodowym Dniem Ziemi. Tego dnia w budynku przy ulicy Gdańskiej odbył się Festiwal Piosenki Turystycznej i Ekologicznej. Główne cele festiwalu to: popularyzacja piosenek o tematyce turystycznej i ekologicznej, wychowanie, nauka i zabawa przez śpiewanie, promocja pracy i osiągnięć dzieci w dziedzinie muzyki oraz integracja środowiska szkolnego i przedszkolnego.
Uczniowie z oddziału „0” A oraz klas I-III Szkoły Podstawowej Nr 2 spotkali się w sali gimnastycznej. Przybyli tam również goście – Przedszkolaki z grup: IV, V i VI z Przedszkola w Nowym Stawie. Festiwal miał charakter przeglądu twórczości dziecięcej i za występy nie były przyznawane kolejne miejsca. Pomimo tego, każda grupa starała się jak najpiękniej zaprezentować przed zgromadzoną publicznością oraz Honorową Komisją Konkursową, która przysłuchiwała się artystom. W składzie Komisji znalazły się: Wicedyrektor Przedszkola w Nowym Stawie – Elżbieta Zakrzewska, Wicedyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowym Stawie – Beata Brucka oraz Bibliotekarz SP2 – Elżbieta Kalinowska. Po zakończeniu wszystkich prezentacji komisja oceniła dobór repertuaru, muzykalność oraz ogólny wyraz artystyczny. Na zakończenie imprezy każda grupa otrzymała dyplom uczestnictwa w festiwalu oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Radę Rodziców.
Festiwal zorganizowały Joanna Suchcicka i Bogumiła Jaszczyńska.