Spotkanie z Policjantem w klasach trzecich

Spotkanie z Policjantem w klasach trzecich

Dnia 15 kwietnia 2016r. w klasach trzecich odbyło się spotkanie z policjantem sierż. szt. Arturem Bajorek z Komisariatu Policji w Nowym Stawie. Sierż. szt. pan Artur Bajorek rozmawiał z uczniami na temat przemocy i agresji, jak sobie radzić w trudnych sytuacjach oraz czy FB i inne portale społecznościowe są dla maluchów.
Pan policjant uświadomił wszystkim rozmaitość niebezpieczeństw współczesnego świata i radził jak ich unikać i postępować w razie ich zaistnienia. Okazało się, że dużo wiedzą trzecioklasiści już na ten temat i nasz gość często był zaskoczony odpowiedziami. Podczas spotkania uczniowie mieli możliwość zadawania pytań, z czego chętnie korzystali i dlatego dużo dowiedzieli się o pracy policji. Duże zainteresowanie dzieci wzbudził mundur policjanta oraz akcesoria potrzebne mu do pracy.
Uczniowie aktywnie uczestniczyli w spotkaniu Największą frajdą dla uczniów była wycieczka na Komisariat Policji, gdzie zastępca komendanta st. asp. pan Jarosław Jurgielewicz przywitał uczniów. Uczniowie mogli zobaczyć jak wygląda codzienna praca policjantów i w jakich warunkach. Ogromny entuzjazm wzbudziło oglądanie wozu policyjnego. Uczniowie byli bardzo zadowoleni z zajęć z policjantem, deklarowało wielu, iż w przyszłości wybiorą właśnie zawód policjanta. (autor: Ewa Kot)