Zebrania rodziców i zebranie Rady Rodziców

Zebrania rodziców i zebranie Rady Rodziców

Zebrania rodziców odbędą się wg następującego harmonogramu:

  • 10 maja, godz. 16.00 – klasy 0-III
  • 11 maja, godz. 16.00 – klasy IV-VI

zebranie2

Dnia 11 maja 2016 roku (środa) o godzinie 17.00 w świetlicy SP 2 przy ulicy Bankowej 2 odbędzie się zebranie Rady Rodziców.