Wojewódzki Konkurs Plastyczny “Las w czterech porach roku”

Wojewódzki Konkurs Plastyczny “Las w czterech porach roku”

Innowacja pedagogiczna LAS W CZTERECH PORACH ROKU realizowana przez p.Stellę Natora i p. Ewę Czerniewską w swoich klasach dobiega końca. Wszystkie zadania realizowane w ramach innowacji były prezentowane na łamach strony internetowej naszej szkoły. Na podsumowanie i zakończenie innowacji zorganizowałyśmy Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Las w czterech porach roku” pod patronatem Starosty Malborskiego pana Mirosława Czapli oraz pod patronatem. Burmistrza Nowego Stawu pana Jerzego Szałacha. 20 maja odbyła się gala wręczenia nagród uczniom, których prace zostały uznane za najlepsze. Na uroczystości pojawili się laureaci z rodzicami z Gdańska, Lęborka, Brzuśców, Pelplina, Malborka oraz naszej szkoły. Swoją obecnością zaszczycili nas Burmistrz Nowego Stawu p.Jerzy Szałach oraz wice Burmistrz p.Maciej Prądzyński, p.Bogusława Luterek Sekretarz Powiatu Malborskiego, p. Krystyna Adamkiewicz Kierownik Referatu Oświaty w Nowym Stawie, p.Agnieszka Daniłow Dyrektor Ogniska Plastycznego w Malborku, p.Mirosław Marach Prezes Koła Łowieckiego SZARAK, p.Krzysztof Osijewski- Dyrektor NCKiB w Nowym Stawie oraz p.Dyrektor Beata Brucka i Dyrektor ZSP p.Tomasz Bojarczuk. Na widowni zasiedli również uczniowie naszej szkoły z klas I-III. Uroczystość uświetniły występy zespołów ze Studia Wokalnego Balbiny i Balbineczki oraz ich soliści. Dużą atrakcją były też występy Zespołu Muzyki Myśliwskiej HUBERTUS.
Inscenizację o lesie zaprezentowały wolontariuszki ze Szkolnego Klubu Wolontariusza razem z uczniami klasy IIa.