Informacja od Rady Rodziców

Informacja od Rady Rodziców

Drodzy Rodzice,
wg uchwały Rady Rodziców składka na ten rok szkolny wynosi odpowiednio: min. 30 zł na pierwsze dziecko, 15 zł na drugie, 0 zł na trzecie i kolejne. Wpłaty można dokonać w sekretariatach obu szkół lub bezpośrednio na nasze konto bankowe:
39 8304 0005 0000 1108 2000 0010
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Nowym Stawie
ul. Gdańska 53
82-230 Nowy Staw
W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę do której uczęszcza.
Serdecznie z góry dziękujemy.
Rada Rodziców