Konferencja koordynatorów akcji „Nie jest kolorowo” na Litwie

Konferencja koordynatorów akcji „Nie jest kolorowo” na Litwie

W ramach organizowanego przez Stowarzyszenie Traugutt.org projektu pn. Konferencja koordynatorów akcji „Nie jest kolorowo” w Niemenczynie (rejon wileński), nauczyciele z pomorskich szkół mieli okazję dowiedzieć się u źródła o realiach funkcjonowania polskich placówek na Wileńszczyźnie, zapoznać się z programem nauczania, a także zwiedzić kilku adresatów zbiórki „Nie jest kolorowo”. Spośród szkół biorących udział w akcji wiosną, wybrano aktywnych koordynatorów do wyjazdu. Wśród 16 wybranych nauczycieli znalazła się Ewa Czerniewska –opiekun Szkolnego Klubu Wolontariatu SP Nr 2.
Projekt jest długoterminowy i ma na celu zainicjowanie nawiązania bliższej współpracy pomiędzy pedagogami oraz przyszłych inicjatyw po obu stronach granicy, takich jak: wymiana młodzieży, partycypacja we wspólnych projektach, uczestnictwo w międzynarodowych konkursach itp. Konferencja upłynęła na spotkaniach z dyrektorami lokalnych placówek w rejonie wileńskim. Uczestnicy projektu odwiedzili: Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie, Gimnazjum w Bujwidzach, Gimnazjum i Żłobek-Przedszkole w Mickunach oraz Gimnazjum w Rukojniach.
Zwiedziliśmy również piękne Wilno oraz w siedzibie Wileńskiej Młodzieży Patriotycznej wysłuchaliśmy bardzo ciekawego wykładu Rajmunda Klonowskiego znawcy dziejów Rzeczpospolitej Obojga Narodów, dziennikarza i działacza społecznego. Spotkanie przerodziło się w dyskusję na temat historii i sytuacji polskiej mniejszości na Litwie.
Cała grupa pomorskich koordynatorów akcji „Nie jest kolorowo”, która uczestniczyła w projekcie wróciła do swoich szkół z bagażem praktycznych informacji dotyczących możliwości współpracy i w niedalekiej przyszłości nasze spotkanie zaowocuje efektami przynoszącymi korzyści zarówno uczniom na Wileńszczyźnie i na Pomorzu. Konferencja została organizowana przez Stowarzyszenie Traugutt.org dzięki dotacji ze środków Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Stowarzyszenia Odra – Niemen. (Ewa Czerniewska, opiekun SKW, uczestnik konferencji)