Wzorowy Świetliczak – konkurs

Wzorowy Świetliczak – konkurs

ŚWIETLICA SZKOLNA w SP nr 2 w Nowym Stawie
ogłasza konkurs
WZOROWY ŚWIETLICZAK
W konkursie biorą udział wszystkie dzieci uczęszczające do świetlicy.
Konkurs trwa od 2 lutego 2017 roku do 02 czerwca 2017r.
Na dzieci, które będą stosowały się do określonych reguł czekają atrakcyjne nagrody.

Cechy WZOROWEGO ŚWIETLICZAKA:
– słucha poleceń nauczyciela
– dba o zabawki, gry, książki i inny sprzęt w świetlicy
– jest dobrym kolegą
– jest tolerancyjny
– dba o porządek
– jest kulturalny
– dba o ciszę i spokój
– stara się
– jest miły i otwarty
– szanuje siebie i innych
– pracuje sumiennie
– mówi prawdę oraz używa słów proszę, przepraszam, dziękuję
– lubi się bawić
– jest cierpliwy
– potrafi się śmiać