Zbieraj baterie!!!

Zbieraj baterie!!!

Od 1 marca 2017 roku w świetlicy szkolne SP 2 stać będzie pojemnik, do którego wrzucamy wszelkiego rodzaju zużyte baterie lub akumulatory.
Przystąpiliśmy do ogólnopolskiego programu edukacyjnego dla szkół, którego organizatorem jest Biosystem Organizacja Odzysku Opakowań SA. Wspomniana organizacja działa w branży ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Inwestuje również w przedsięwzięcia, mające na celu wzrost świadomości ekologicznej oraz promowanie zasad selektywnego pozbywania się odpadów.
W ramach programu w świetlicy szkolnej zostaną przeprowadzone zajęcia dydaktyczne z zakresu ochrony środowiska, które mają na celu zachęcenie do właściwego postępowania z odpadami niebezpiecznymi oraz kształtowanie postaw i zachowań przyjaznych środowisku naturalnemu.
Na koniec roku szkolnego szkoła, która uzbiera dość zasobną ilość baterii otrzyma atrakcyjne nagrody. Zostanie także wyróżniona klasa, która przekażę największą ilość baterii.
Zachęcamy do włączenia w akcję rodziny, sąsiadów i znajomych.
Pozdrawiamy 🙂