Dzień Wiosny w klasach 0-III

Dzień Wiosny w klasach 0-III

W szkole na ul. Gdańskiej wiosna przywitana została śpiewająco. We wtorek 21 marca wszyscy uczniowie klas 0-III spotkali się w sali gimnastycznej. Odbył się tam uroczysty apel na temat wiosny – dzieci słuchały informacji o przyrodzie, oglądały prezentację, słuchały piosenki i obejrzały taniec w wykonaniu członków koła wokalnego i tanecznego.
Kolejnym punktem programu było wręczenie nagród, medali i dyplomów laureatom Ogólnopolskiego Konkursu „Stypendiada wczesnoszkolna”. Uczniowie „Dwójki” odnieśli w nim znaczący sukces, zajmując czołowe lokaty w różnych kategoriach.
Konkurs czytelniczy:
•Justyna Brojek – wyróżnienie
•Julia Wernik – wyróżnienie
•Bogusz Pańczak – wyróżnienie
Konkurs ortograficzny:
•Bogusz Pańczak – wyróżnienie
Konkurs matematyczny:
•Michał Tarapata – I miejsce
•Natalia Taras – III miejsce
•Bogusz Pańczak – wyróżnienie
•Jacek Wycichowski – wyróżnienie
•Jakub Kownacki – wyróżnienie
Konkurs plastyczny:
•Wiktoria Sroka – wyróżnienie
•Zuzanna Olejnik – wyróżnienie
•Mariusz Flis – wyróżnienie
Po dekoracji, dzieci udały się do klas, gdzie wykonywały zadania – układały puzzle z wiosennymi obrazkami.
Podsumowaniem Dnia Wiosny był Festiwal Piosenki „Przyjaźń niejedno ma imię”. Miał on charakter przeglądu twórczości dziecięcej i za występy nie były przyznawane kolejne miejsca. Pomimo tego, każda grupa starała się jak najpiękniej zaprezentować przed zgromadzoną publicznością oraz
Honorową Komisją Konkursową, która przysłuchiwała się artystom Po zakończeniu wszystkich prezentacji komisja oceniła dobór repertuaru, muzykalność oraz ogólny wyraz artystyczny.
Na zakończenie imprezy każda grupa otrzymała dyplom uczestnictwa w festiwalu oraz nagrody rzeczowe.
Dzień Wiosny przygotowały opiekunki koła wokalnego, tanecznego i teatralnego.