SKW nawiązał kolejną współpracę

SKW nawiązał kolejną współpracę

W tym roku szkolnym Szkolny Klub Wolontariusza podjął współpracę z Fundacją „Nadzieja” II im.Stefanii Zaorskiej w Nowym Stawie.
Fundacja pomaga wszystkim osobom tej pomocy potrzebującym, a przede wszystkim dzieciom chorym oraz osobom niepełnosprawnym. Działania te są bardzo bliskie naszym wolontariuszom, gdyż od lat współpracujemy z ośrodkiem dla dzieci niepełnosprawnych w Jezierniku oraz Lasowicach Wielkich, a także regularnie odwiedzamy podopiecznych AGAPE w Nowym Stawie. Poprzez nasze działania i nawiązywanie nowych kontaktów z różnymi instytucjami chcemy pokazać jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących. Szerzenie idei wolontariatu jest ważną lekcją dla najmłodszych, lekcją empatii i otwartości na pomoc drugiej osobie.
To ogromny potencjał społeczny!
Opiekun Szkolnego Klubu Wolontariatu
Ewa Czerniewska