Sukces małego artysty

Sukces małego artysty

Wiktor Duda z klasy 2b, który uczęszcza na zajęcia Koła Plastycznego, zdobył II miejsce w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym pt.”Ratujmy motyle dopóki jeszcze są”. Gratulujemy.