Szkolny Klub Wolontariusza zdobył CERTYFIKAT!

Szkolny Klub Wolontariusza zdobył CERTYFIKAT!

W tym roku szkolnym nasz SKW wziął udział w Ogólnopolskim Konkursie na prężnie działający Szkolny Klub Wolontariusza. Celem konkursu było rozwijanie wśród dzieci i młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, kształtowanie postaw altruistycznych, dostarczanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu.
Od października do marca musieliśmy wykonać osiem zadań z jedenastu zaproponowanych przez organizatorów konkursu. Wykonaliśmy następujące zadania:

1. Przeprowadzenie ogólnoszkolnej lub klasowej pogadanki nt. „Co to jest wolontariat”?
2. Promocja idei wolontariatu na terenie szkoły – zorganizowanie apelu, przedstawienia teatralnego, wykonanie plakatu.
3. Przeprowadzenie szkolnego konkursu plastycznego nt. „Pomocna dłoń”.
4. Przygotowanie i przeprowadzenie akcji charytatywnej w środowisku lokalnym, w dowolnej formie i na wybrany cel.
5. Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu na przygotowanie opowiadań/wierszy na temat: „Pomaganie jest fajne!”.
6. Przeprowadzenie akcji samopomocy na rzecz uczniów w szkole ,np. „Poczytaj mi kolego”.
7. Przeprowadzenie szkolnej ankiety uczniowskiej na temat: „Czy warto pomagać”? Jak oceniasz Szkolny Klub Wolontariatu, czym powinien się jeszcze zajmować i komu pomagać?
8. Udział opiekuna w kursie „Opiekun szkolnego klubu wolontariatu”.
Po wykonaniu każdego zadania należało przesłać odpowiednie dokumenty potwierdzające wykonanie zdania oraz sprawozdanie. Za każde zadanie można było zdobyć 10 punktów. Wykonane przez nas zadania zostały ocenione na maksymalną ilość punktów.
Jako opiekun Szkolnego Klubu Wolontariusza, pragnę w tym miejscu bardzo podziękować wszystkim nauczycielom, którzy wzięli udział w akcjach organizowanych w ramach Konkursu. W szczególności dziękuję pani Marzenie Lewandowskiej i pani Stelli Natora za dużą pomoc w organizacji konkursów literackiego, plastycznego i procesie realizacji zadań konkursowych.

Opiekun SKW Ewa Czerniewska