Dzień Patrona w klasach 0-III

Dzień Patrona w klasach 0-III

W piątek 28 kwietnia 2017r. każdą klasę i grupę odwiedzili wyjątkowi goście – Wincenty Pol z małżonką. Zaprezentowali się dzieciom oraz przedstawili krótką historię życia i twórczości Wincentego Pola za pomocą prezentacji multimedialnej. Państwo Pol recytowali również wiersze autorstwa Wincentego Pola, sławiące piękno naszej ojczyzny: „Piękna nasza Polska cała” i „Pieśń o ziemi naszej”. Po prezentacji każde dziecko otrzymało pamiątkową wlepkę do zeszytu. Dodatkowo wychowawcy klas otrzymali na adres mailowy filmy o Wincentym Polu, które mogli zaprezentować swoim uczniom tego dnia w dogodnym czasie.
Niniejsza wizyta została zorganizowana w ramach obchodów Dnia Patrona. W ten sposób przybliżyliśmy uczniom klas 0-III postać patrona naszej szkoły – Wincentego Pola. Obchody Dnia Patrona w kl. 0-III zorganizowały panie: Anna Kamińska i Katarzyna Eich.