Apel Bezpieczne wakacje kl. 0-III (22 czerwca 2017r.)