Zebrania z rodzicami

Zebrania z rodzicami

Zebrania z rodzicami odbędą się według następującego harmonogramu:
– ulica Gdańska (kl. 0-III) – 12 września (godz. 16.00)
– ulica Bankowa (kl. IV-VI) – 13 września (godz. 16.00)
– ulica Mickiewicza (kl. VII oraz gimnazjum) – 14 września (godz. 16.00)

Zebranie Rady Rodziców – 14 września o godz. 17.00 na ul. Mickiewicza