Wycieczka Edukacyjna pt. “Tajemnica lasu” do Stegny – kl. 2a i 2b

Wycieczka Edukacyjna pt. “Tajemnica lasu” do Stegny – kl. 2a i 2b

W październiku klasy 2a i 2b udały się na wycieczkę edukacyjną do Stegny. Podczas tej wycieczki drugoklasiści rozpoznawali i nazywali warstwy lasu oraz przyporządkowywali rośliny i zwierzęta do poszczególnych warstw. Wiele pozytywnych emocji wzbudziło poruszanie się po lesie z kompasem w ręku i wyznaczanie kierunków. Uczniowie mieli możliwość wnikliwej obserwacji runa leśnego z wykorzystaniem lup. Piękno i tajemnice lasu chłonęli wszystkimi zmysłami. Do szkoły wróciliśmy z koszem pełnym darów natury: m.in. szyszki świerku i sosny, liście dębu, klonu, jarzębiny i buka, muszelki i bursztynki. Uczniowie mieli możliwość zaobserwowania powrotu kutra rybackiego z połowu ryb na morzu i zaobserwować pracę rybaków przy wyciąganiu ryb z sieci.