Zebrania z rodzicami

Zebrania z rodzicami odbędą się wg następującego harmonogramu:
18 grudnia, godz. 16.00 – klasy 0-III (ul. Gdańska)
19 grudnia, godz. 16.00 – klasy IV-VI (ul. Bankowa)
20 grudnia, godz. 16.00 – klasy VII i oddziały gimnazjalne (ul. Mickiewicza)