Spotkanie opłatkowe w kl. 2a

Spotkanie opłatkowe w kl. 2a

Tradycyjnie w klasie 2A tuż przed świętami Bożego Narodzenia odbyło się spotkanie wigilijne, w którym aktywnie biorą udział również rodzice, m.in. odczytują fragment Pisma Św. o Bożym Narodzeniu. Podczas spotkania składamy sobie życzenia, łamiemy się opłatkiem i zasiadamy do wspólnie przygotowanego stołu wigilijnego. Zawsze odwiedza uczniów Mikołaj wręczając im podarunki. Nigdy nie brakuje opowieści i wspomnień o tradycjach i zwyczajach bożonarodzeniowych przekazywanych przez rodziców.