Zebrania z rodzicami

Zebrania z rodzicami

Zebrania z rodzicami odbędą się wg następującego harmonogramu:
20 marca, godz. 16.00 – klasy 0-III (ul. Gdańska)
21 marca, godz. 16.00 – klasy IV-VI (ul. Bankowa)
22 marca, godz. 16.00 – klasy VII i oddziały gimnazjalne (ul. Mickiewicza)