Dzień Wiosny – Szkolny Festiwal Piosenki (ul. Gdańska)

Dzień Wiosny – Szkolny Festiwal Piosenki (ul. Gdańska)

Wokół nas coraz więcej oznak wiosny, kwitną pierwsze kwiaty, rosną pączki na drzewach, słychać śpiew ptaków, słońce coraz mocniej przygrzewa, a na naszych buziach coraz więcej radości. Najmłodsi uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2, pokazali swoją radość z nadejścia wiosny biorąc udział 21 marca 2018r. w Szkolnym Festiwalu Piosenki pod nazwą “Piosenka wiosenna”. Główne cele festiwalu to: popularyzacja piosenek o tematyce wiosennej, wychowanie, nauka i zabawa przez śpiewanie, promocja pracy i osiągnięć dzieci w dziedzinie muzyki oraz integracja środowiska szkolnego.
Dzieci wystąpiły w różnych piosenkach przepełnionych radością z nadejścia wiosny. Kolorowe stroje, tańce, urozmaicone rekwizyty artystyczne, wywoływały aplauz publiczności. Wszystkie piosenki były bardzo wesołe i wprowadziły wszystkich w radosny, wiosenny nastrój.
Festiwal miał charakter przeglądu twórczości dziecięcej i za występy nie były przyznawane kolejne miejsca. Pomimo tego, każda grupa starała się jak najpiękniej zaprezentować przed zgromadzoną publicznością oraz Honorową Komisją Konkursową, która przysłuchiwała się artystom. W składzie Komisji znalazły się: Wicedyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowym Stawie – p. Beata Brucka, Bibliotekarz SP2 – p. Elżbieta Kalinowska oraz przedstawiciel Rady Rodziców – p. Anna Skarżyńska. Po zakończeniu wszystkich prezentacji komisja oceniła dobór repertuaru, muzykalność oraz ogólny wyraz artystyczny. Na zakończenie imprezy każda grupa otrzymała dyplom uczestnictwa w festiwalu oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Radę Rodziców. Kiedy wiosna wkoło, wszyscy uśmiechają się wesoło. Rozkwitaj więc Wiosenko!