Dni Portfolio w VIB

Dni Portfolio w VIB

W celu uatrakcyjnienia godzin języka polskiego w klasie VIB, m. Lewandowska opracowała wraz z uczniami projekt edukacyjny pod hasłem –„Tu chciałbym zamieszkać”. Zadaniem dwuosobowych zespołów było przygotowanie teczki tematycznej związanej z jedną wybraną miejscowością. Jej zawartość zależała od inwencji i pomysłowości danej grupy.
Projekt trwał od marca do maja 2018 roku. Co trzy tygodnie organizowane były Klasowe Dni Portfolio, podczas których uczniowie pokazywali zawartość swoich teczek. Był to dobry moment na przekazywanie innym uwag co do dalszej pracy, podsuwanie pomysłów. Po każdym takim spotkaniu zespół za dotychczasową pracę otrzymywał punkty w skali od 1-5. Wreszcie 24 maja zorganizowano pokaz wszystkich materiałów zgromadzonych do tej pory, oceniono ich zawartość i wskazano najlepszych, ich dokonania prezentujemy na zdjęciach. Nie trzeba chyba dodawać, że największą popularnością cieszył się Nowy Staw i Malbork, ale pojawiła się także Częstochowa, Zakopane, Gdańsk, Lichnowy.
Uczniowie, jak wynika z ich wypowiedzi, zaangażowali w swoje poszukiwania także członków swoich rodzin, projekt znalazł więc swych odbiorców także poza uczniami klasy.