Z wizytą w Sobieszewie

Z wizytą w Sobieszewie

W ramach zbliżającego się Dnia Patrona Koło Żywego Słowa ze swoim opiekunem, M. Lewandowską wybrało się z wizytą na Wyspę Sobieszewską. Znajduje się tam Izba Pamięci Wincentego Pola, utworzona w 1974 roku. Znajdziemy tam książki, listy, mapy, fotokopie rękopisów pisarza oraz fotografie osób i miejsc związanych z jego życiem i działalnością.
Zgromadzone eksponaty przybliżają ciekawą postać poety, pisarza, geografa i uczestnika Powstania Listopadowego. Postać Wincentego Pola jest szczególnie ważna dla Wyspy Sobieszewskiej, gdyż XIX-wieczny geograf stworzył opis Żuław oraz nazwał przełom Wisły „Wisłą Śmiałą”, która to nazwa stosowana jest do dziś.
W skład ekspozycji wchodzą także pomnik, popiersie i portret Wincentego Pola. Na uwagę zasługują też XIX -wieczne przedmioty codziennego użytku z regionu Żuław. Dodatkowo w Izbie Pamięci Wincentego Pola umieszczono informacje i zbiory prezentujące historię powstania Wyspy Sobieszewskiej i jej atrakcje turystyczne.
Wykonane przez uczennice zdjęcia zostały wykorzystane do gazetki ściennej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Bankowej. W przygotowanie wystawy włączyła się również p. M. Sawicka, która udostępniła zdjęcia wykonane przez siebie w Muzeum W. Pola w Lublinie.