Zacieśniamy znajomości z Polakami na Litwie

Zacieśniamy znajomości z Polakami na Litwie

Kilkuosobowa reprezentacja klasy Va biorąca udział w wyprawie do zaprzyjaźnionej szkoły w Rukojniach na Wileńszczyźnie, wróciła nie tylko z bagażem cudownych wspomnień, ale też z podarkami dla swoich kolegów. Nasi znajomi z polskiej szkoły w Rukojniach, z którymi mamy kontakt od ponad dwóch lat, przygotowali nam prezenty, bardzo smaczne prezenty. Cieszymy się, że kontakty nie zanikają i obiecaliśmy sobie, że napiszemy listy z podziękowaniami i aktualnymi zdjęciami.
Uczniowie klasy Va z p.Ewą Czerniewską