Sprzątanie Świata 2018

Sprzątanie Świata 2018

Dziecku już od najmłodszych lat należy ukazywać potęgę i piękno otaczającego nas świata, wzbudzać w dziecku pozytywne uczucia, takie jak odpowiedzialność wobec siebie i przyrody.
W dniach 24-28 września uczniowie klas 0-III brali udział w akcji Sprzątanie Świata. Tegoroczna akcja odbyła się pod hasłem Akcja-Segregacja. Klasy miały przygotować do wyboru plakat, gazetkę lub posprzątać teren wokół nas. Przed przystąpieniem do sprzątania każdy został zapoznany z zasadami bezpieczeństwa podczas zbierania odpadów. Dzieciaki w atmosferze emocjonalnego zaangażowania uczestniczyły w akcji i oczyszczały z odpadów najbliższą okolicę- teren przy szkole. Zaopatrzone w rękawice ochronne i plastikowe worki na odpady przemierzały z entuzjazmem znajome zakątki, prześcigały się w noszeniu worków. Mimo, że teren jest zadbany, śmieci niestety nie brakowało.
Akcja odbyła się w formie zabawy, dzieci dowiedziały się, że należy dbać o przyrodę, chronić ją, by korzystać z jej uroków.