Pomoc potrzebującym – „Jak oni śpiewają”

Pomoc potrzebującym – „Jak oni śpiewają”

Jak każdego roku w październiku odbyła się w naszym mieście piękna akcja charytatywna „Jak oni śpiewają”. Wśród wielu występujących dla małego, bardzo chorego Jasia z Dębiny znalazły się wolontariuszki naszego Szkolnego Klubu Wolontariusza: Lena Niedźwiecka, Łucja Czapp oraz gościnnie Julia Uzdowska. Dzięki wielkim i otwartym sercom wrażliwych ludzi z Nowego Stawu i okolic mogliśmy przyczynić się do polepszenia warunków życia i rehabilitacji małego Jasia.
Opiekun SKW Ewa Czerniewska