Wizyta najmłodszych wolontariuszy w AGAPE

Wizyta najmłodszych wolontariuszy w AGAPE

W styczniu młodsi wolontariusze z klasy IIIa i IIb złożyli wizytę w nowostawskim AGAPE. Pensjonariusze wysłuchali wiązanki pastorałek oraz otrzymali specjalnie przygotowane kartki z życzeniami noworocznymi. Można było zauważyć zadowolenie i wzruszenie na twarzach licznie zebranych w świetlicy AGAPE. Zostaliśmy serdecznie przyjęci zarówno przez dyrekcję, pracowników jak i pensonariuszy.