VI Miniolimpiada Sportowa dla klas 0-III

VI Miniolimpiada Sportowa dla klas 0-III

W czwartek 7 marca 2019r. w Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Gdańskiej 53, odbyła się VI Miniolimpiada Sportowa dla klas 0-III.
Ideą olimpiady jest propagowanie aktywności fizycznej wśród dzieci, podnoszenie sprawności fizycznej oraz kształtowanie odpowiednich nawyków i postaw sportowych, w tym zdrowego stylu życia.
Igrzyska rozpoczęto od uroczystej defilady sportowców. Poszczególne drużyny były prowadzone przez pana dyrektora – Tomasza Bojarczuka. Na czele defilady szedł przewodniczący Małego Samorządu Uczniowskiego – Kacper Dąbrowski, niosąc znicz olimpijski. W olimpiadzie brały udział 6-osobowe zespoły uczniów z każdej klasy – 3 dziewczynki i 3 chłopców oraz dwóch zawodników rezerwowych. Pozostali uczniowie z wychowawcami byli kibicami.
Przed rozpoczęciem zawodów, wszyscy wzięli udział w rozgrzewce, wykonując ćwiczenia gimnastyczne w rytm piosenki “Gimnastyka dla wszystkich”.
Dzieci rywalizowały w następujących konkurencjach:

  • jazda na rowerku biegowym
  • bieg w parach z ringo
  • wożenie na kocyku
  • sztafeta z pałeczką

Nad prawidłowym przebiegiem sportowej rywalizacji czuwał zespół sędziowski w składzie: pan dyrektor Tomasz Bojarczuk, pani wicedyrektor Beata Brucka, przewodnicząca Rady Rodziców pani Magdalena Sosińska, bibliotekarz szkoły pani Elżbieta Kalinowska oraz pani pielęgniarka Teresa Troch, która również sprawowała opiekę medyczną.
Zaangażowanie dzieci było ogromne. Klasyfikacja końcowa wyglądała następująco w poszczególnych kategoriach wiekowych:

1) klasy 0
I miejsce – klasa 0B
II miejsce – klasa 0A
III miejsce – klasa 0C

2) klasy I
I miejsce – klasa 1A
II miejsce – klasa 1B
III miejsce – klasa 1C

3) klasy II
I miejsce – klasa 2B
II miejsce – klasa 2C
III miejsce – klasa 2A

4) klasy III
I miejsce – klasa 3B
II miejsce – klasa 3A

Puchary oraz słodki upominek dla każdego ucznia i gry zręcznościowe dla całej klasy, odebrały składy drużyn z rąk komisji sędziowskiej, dodatkowo każdy zawodnik, łącznie z rezerwowym, otrzymał prawdziwy medal olimpijski.
Olimpiadę przygotowały i poprowadziły panie: Irena Cieszyńska, Wioletta Myszka i Joanna Suchcicka. Serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 2 oraz panu Markowi Szczecińskiemu – prezesowi UKS Delta, za pomoc i wsparcie finansowe podczas przygotowania olimpiady.

Klasy 0 i 1

Klasy 2 i 3