Wycieczka do Stegny klas Ia, Ib, Ic, IIa, IIc

Wycieczka do Stegny klas Ia, Ib, Ic, IIa, IIc

Wycieczka odbyła się 24 września 2019r. Hasłem przewodnim wyjazdu było “Piękna nasza Polska cała”. Podczas wyjazdu uczniowie poznawali krajobraz nadmorski oraz zaznajomili się z warstwową budową lasu. Obserwowali faunę i florę leśną z wykorzystaniem lornetek i lup. Nauczyli się posługiwać kompasem podczas wyznaczania kierunków świata.
Humory dzieciom dopisywały, a ich ciekawość świata utwierdziła opiekunów, że warto organizować lekcje przyrody w środowisku naturalnym. Piękno i bogactwo nadmorskiego krajobrazu uczniowie poznali wszystkimi zmysłami.