Uroczysta Akademia z okazji 101 rocznicy odzyskania niepodległości (ul. Bankowa, 13.11.2019)

Uroczysta Akademia z okazji 101 rocznicy odzyskania niepodległości (ul. Bankowa, 13.11.2019)

PIEŚŃ UJDZIE CAŁO…

13 listopada w budynku przy ul. Bankowej odbyła się uroczysta akademia z okazji 101 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez naszą Ojczyznę.
Występujący uczniowie zaprosili wszystkich zebranych do wspólnej wędrówki po kartach historii. Nie było to łatwe zadanie, bo słowo patriotyzm nie do końca ma rację bytu w dzisiejszych czasach, pozostaje jednak cały czas świadomość, że naród bez historii traci na swoim znaczeniu.
Młodzi artyści przygotowani przez mgr A. Kozieł-Pacanek i M. Lewandowską przypomnieli w swych utworach smutne czasy rozbiorów, poprzez zrywy narodowowyzwoleńcze do I wojny światowej i odzyskania upragnionej wolności. Śpiewane pieśni uświadomiły zebranym, że tak naprawdę to właśnie one, pieśni patriotyczne, kształtowały świadomość pokoleń Polaków, że to one towarzyszyły zawsze naszym rodakom w chwilach smutku, walki i porażek. Akademia zakończyła się wspólnym odśpiewaniem współczesnego utworu o znaczącym tytule “Wolność, kocham i rozumiem”.
Organizatorzy składają serdeczne podziękowanie mgr R. Fura za przepiękną dekorację pomieszczenia świetlicy.

(M. Lewandowska)