Tydzień Bez Przemocy i Agresji na ulicy Gdańskiej

Tydzień Bez Przemocy i Agresji na ulicy Gdańskiej

Dzień 2 – Dzień Ciszy
W tym dniu kolorem dominującym w ubiorze uczniów i
nauczycieli był kolor niebieski. Wychowawcy w klasach przeprowadzili rozmowy podparte prezentacją multimedialną nt. szkodliwości hałasu. Przeprowadzono również pomiar hałasu w klasach, świetlicy szkolnej i na korytarzach podczas przerw specjalnym urządzeniem – decybelomierzem. Ogromne zainteresowanie wzbudziły “Aktywne przerwy”,
podczas których uczniowie mogli rysować na sztalugach, malować 10 metrową kolorowankę podłogową, rozwiązywać rebusy oraz rozkodowywać obrazki. Okazało się, że taki sposób zagospodarowania przerw przyniósł niesamowite efekty, a mianowicie, uczniowie rozmawiali między sobą bez
krzyku oraz nie zauważało się biegających uczniów.