Tydzień Bez Przemocy i Agresji na ulicy Gdańskiej

Tydzień Bez Przemocy i Agresji na ulicy Gdańskiej

W Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Gdańskiej 53 trwał Tydzień Bez Przemocy i Agresji. Podczas tego tygodnia zostały zorganizowane dla uczniów spotkania integracyjne, prezentacje multimedialne w klasach.
Uczniowie wykonywali różne zadania związane z przeciwdziałaniem zachowaniom agresywnym. Uczniowie byli również motywowani i zachęcani do prowadzenia zdrowego trybu życia i prezentowania postaw godnych do
naśladowania.

Dzień 1 – Dzień Grzeczności
Uczniowie i kadra pedagogiczna w tym dniu
ubrali się w kolory dominujące – biały i zielony. Grupy 5-latków oraz klasy 0-4 uczestniczyły w spotkaniu z policjantami z Komisariatu w Nowym Stawie. Spotkanie dotyczyło przeciwdziałaniu zachowaniom agresywnym, wskazano sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych.
Policjanci przeprowadzili również rozmowę o prawach, które “ja mam”, ale też i inne osoby mają prawa. W tym dniu uczniowie wraz z wychowawcami przygotowali również plakaty pn. “Magiczne słowa – jestem kulturalny”. Z plakatów powstała wystawa na korytarzach szkolnych.