Informacja dla klas 8 – zmiany terminu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych