INFORMACJA DLA UCZNIÓW KLAS 8 – zaświadczenia o wynikach egzaminu

INFORMACJA DLA UCZNIÓW KLAS 8 – zaświadczenia o wynikach egzaminu

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W NOWYM STAWIE INFORMUJE, ŻE DNIA 31 LIPCA 2020 r. (piątek) WYDAWANE BĘDĄ ZAŚWIADCZENIA O WYNIKACH EGZAMINU ÓSMOKLASISTY PRZEPROWADZONEGO W ROKU SZKOLNYM 2019/2020.

PROSIMY O ODBIÓR ZAŚWIADCZEŃ WEDŁUG PONIŻSZEGO HARMONOGRAMU:
KLASA 8 A – OD GODZINY 11:00 DO 12:00
KLASA 8 B – OD GODZINY 12:00 DO 13:00
KLASA 8 C – OD GODZINY 13:00 DO 14:00

UCZNIOWIE DOJEŻDŻAJĄCY PROSZENI SĄ O ZWROT KARTY OLIWIA BUS.

PRZYPOMINAMY O KONIECZNOŚCI ZAKRYWANIA UST I NOSA NA TERENIE SZKOŁY.