Procedury bezpieczeństwa w czasie epidemii covid-19

Procedury bezpieczeństwa w czasie epidemii covid-19

Bardzo prosimy o zapoznanie się z zarządzeniem oraz następującymi procedurami (kliknięcie nazwy przekieruje do dokumentu).

Zarządzenie Dyrektora ZSP w Nowym Stawie

Procedura bezpieczeństwa – ogólna

Procedura organizacji zajęć lekcyjnych

Procedura przyprowadzania i odbierania uczniów ze szkoły

Procedura przeprowadzania dezynfekcji w szkole

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia objawów choroby COVID-19