WAŻNE INFORMACJE – ul. Bankowa

WAŻNE INFORMACJE – ul. Bankowa

Informacje dla rodziców i uczniów klas V-VIII, uczęszczających do Szkoły Podstawowej przy ul. Bankowej 2

• Uczniowie klas 5 i 6 wchodzą na teren szkoły wejściem głównym; uczniowie klas 7 i 8 wejściem bocznym (od strony urzędu miasta).
• Szatnia szkolna zostaje wyłączona z użytku!!! (okrycia wierzchnie uczniowie pozostawiają w klasach).
• Nauczyciele rozpoczynający pracę na 1 godzinie lekcyjnej, otwierają gabinety o 7.40, do których kierują się uczniowie (uczniowie nie mogą przebywać na korytarzach oraz w świetlicy szkolnej).
• Uczniowie danej klasy przebywają w jednym gabinecie, wychodzą tylko na lekcje informatyki i wychowania fizycznego.
• Przerwy międzylekcyjne nauczyciele spędzają w gabinetach lub na boisku szkolnym i opiekują się uczniami.
• W każdym gabinecie znajduje się płyn dezynfekujący (przed rozpoczęciem zajęć wszyscy dezynfekują ręce wchodząc do gabinetu).
• Świetlica szkolna czynna będzie tylko dla uczniów objętych przewozami szkolnymi w godzinach 7.00 – 7.40.
• Po ostatniej godzinie lekcyjnej – nauczyciel kończący zajęcia – sprowadza klasę do wyjścia z budynku szkoły.