Sprzątanie Świata 2020 r.

Sprzątanie Świata 2020 r.

W dniach 21-25 IX 2020 r. uczniowie klas 0-4 wzięli udział w ogólnopolskiej akcji “Sprzątanie Świata”. W tym roku akcji towarzyszyło hasło: “Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję.”
Wychowawcy klas przeprowadzili podczas zajęć pogadanki na temat celowości przyłączenia się do w/w akcji. Przygotowana została również w korytarzu szkolnym tematyczna gazetka ścienna w dla dzieci i rodziców. Następnie w wyznaczonym dniu uczniowie sprzątali teren wokół szkoły z zachowaniem środków ostrożności i zasad bezpieczeństwa.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z przebiegu akcji.
Organizatorzy akcji w szkole: Irena Cieszyńska, Wioletta Myszka i Joanna Suchcicka.