Egzamin ósmoklasisty – informacje

Egzamin ósmoklasisty – informacje

DOKUMENT W FORMACIE PDF – OTWÓRZ

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MOŻNA ZNALEŹĆ NA STRONIE CKE:

·  Komunikat o harmonogramie egzaminów w 2021 r. – AKTUALIZACJA nr 1 z 22 grudnia 2020 r.

·  Komunikat o dostosowaniach egzaminu ósmoklasisty w 2021 r.

·  Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych w 2021 r.

·  Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2021 r. AKTUALIZACJA z 29 grudnia 2020 r.

·  Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2021 r. – ZAŁĄCZNIKI w wersji edytowalnej AKTUALIZACJA z 29 grudnia 2020 r.

Aby zobaczyć poniższe zdjęcia w oryginalnym rozmiarze należy kliknąć w tytuł wpisu.