Nauczanie w trybie hybrydowym (kl. 1-3)

Nauczanie w trybie hybrydowym (kl. 1-3)

Drodzy Rodzice !

W dniach 15.03.2021 – 19.03.2021 klasy I-III w Szkole Podstawowej nr 2 im. Wincentego Pola w Nowym Stawie funkcjonować będą w trybie hybrydowym.

Tryb hybrydowy ma na celu zmniejszenie ilości dzieci przebywających w jednym czasie w budynku szkoły, zmniejszenie ilości uczniów w autobusach dowożących dzieci do szkoły oraz zmniejszenie obciążenia w świetlicy szkolnej ze względu na sytuację epidemiologiczną i wzrost zachorowań w naszym województwie.

Hybrydowy tryb nauczania zakłada naukę stacjonarną naprzemiennie z nauką zdalną. Uczniowie uczęszczać będą do szkoły co drugi dzień. W dni pozostałe nauka będzie odbywać się zdalnie.

Harmonogram nauczania stacjonarnego

15.03 Poniedziałek         Ia  Ib  Ic  IIa  IIb 

16.03 Wtorek                   IIc  IIIa  IIIb  IIIc

17.03 Środa                      Ia  Ib  Ic  IIa  IIb

18.03 Czwartek                IIc  IIIa  IIIb  IIIc

19.03 Piątek                      Ia  Ib  Ic  IIa  IIb

* W przypadku przedłużenia hybrydowego trybu nauczania na kolejny tydzień klasy: Ia  Ib  Ic  IIa  IIb będą objęte nauką stacjonarną we wtorek oraz czwartek, klasy: IIc  IIIa  IIIb  IIIc  objęte będą nauką stacjonarna w poniedziałek, środę oraz piątek. Dzięki temu zachowana zostanie proporcja dni nauki stacjonarnej i zdalnej dla klas.

Posiłki

W dni nauki stacjonarnej uczniowie zapisani na posiłki mogą z nich korzystać w szkolnej stołówce. Dni nauki zdalnej zostaną automatycznie odpisane (zmniejszenie kwoty do zapłaty nastąpi w miesiącu kolejnym – kwietniu), nie ma potrzeby zgłaszania nieobecności dzieci w dni nauki zdalnej. Jeśli uczeń korzystający z posiłków będzie nieobecny w dniu nauki stacjonarnej prosimy o zgłoszenie nieobecności w celu odpisu pod numerem 55 27 15 640.

Dowozy

Dowozy dzieci do szkoły odbywać się będą zgodnie z obowiązującym harmonogramem.

Świetlica

W dni nauki stacjonarnej uczniowie zapisani do świetlicy mogą korzystać z zajęć w świetlicy. W dni nauki zdalnej uczniowie nie mają możliwości z korzystania z zajęć w świetlicy szkolnej.

Zajęcia indywidualne

Zajęcia indywidualne (terapia, socjoterapia, rewalidacja,  logopedia) będą odbywać się zgodnie z obowiązującym harmonogramem. W celu ewentualnej zmiany trybu, dni w których odbywają się zajęcia indywidualne prosimy o kontakt bezpośrednio z nauczycielem prowadzącym zajęcia.