Miesiąc: <span>maj 2021</span>

Wizyta klasy I b w Szkole Łacińskiej

Dnia 19 maja wreszcie pierwszaki mogły wyjechać na zajęcia edukacyjne do Szkoły Łacińskiej w Malborku. Zajęcia były bardzo ciekawe. Bawiliśmy się w „małych chemików” wykonując efektowne doświadczenia. Wszyscy bawili się doskonale!

Projekt „Święto ludzi pracy”

Od marca do maja 2021 r. piętnaścioro uczniów z klas 3 wzięło udział w projekcie ”Święto ludzi pracy”. Celem było pogłębianie wiedzy na temat zawodów oraz rozbudzanie szacunku do pracy zawodowej, jak i zainteresowań nowymi zawodami pojawiającymi się na rynku pracy. Uczestnicy wykonali zadania przewidziane w czterech etapach projektu.

Przedsięwzięcie rozpoczęło się od spotkania organizacyjnego, na którym wszyscy zostali zapoznani z celami i zadaniami projektu.
Pierwszy etap polegał na wykonaniu pracy plastycznej techniką dowolną pt. ,,Ludzie przy pracy”. W drugim etapie uczniowie przygotowali prezentację wybranego przez siebie zawodu. Uczniowie zaprezentowali poszczególne zawody z wykorzystaniem dowolnych form. Były to między innymi prezentacje multimedialne, filmy, prezentacje na żywo z użyciem akcesoriów i narzędzi pracy charakterystycznych dla przedstawionego zawodu podparte komentarzem. W obu etapach ocenie podlegały: rzetelność informacji, oryginalność przedstawienia wybranego zawodu, kreatywność, estetyka i ogólne wrażenie. Poszczególne prace plastyczne, jak i prezentacje zostały ocenione przez komisję konkursową.
W trzecim i czwartym etapie uczestnicy projektu wypełniali testy wiedzy ,,Na starcie zawodowym i ,,Wiem więcej”. Wykazali się tutaj wiedzą o zawodach potrzebnych na rynku pracy, zawodach przyszłości, jak i o zawodach zanikających.

Przedsięwzięcie zakończyło się wręczeniem nagród i dyplomów wszystkim uczniom biorącym udział w projekcie.
Laureaci projektu:
I miejsce – Gabriela Pacanek – klasa 3 c
II miejsce – Mikołaj Sosiński – klasa 3 c
III miejsce – Oliwia Szczecińska – klasa 3 a.
Gratulujemy!

Dyrekcja szkoły i organizatorzy pragną serdecznie podziękować za wsparcie w realizacji projektu sponsorom: Radzie Rodziców, Firmie ,,Ciepły Dom”, Aptece ,,Staromiejskiej” i Firmie ,, Marex”.
Marta Łabaj
Irena Cieszyńska

Kampania „Historia misia: nie bij mnie, kochaj mnie”

Kampania zatytułowana „Historia misia: nie bij mnie, kochaj mnie” prowadzona jest w Nowym Stawie po raz trzeci. W dniach od 10-14 maja 2021r. uczniowie klas 0-3 z SP nr 2 przy ul. Gdańskiej 53, zaangażowali się w projekt.

Akcję rozpoczęła pierwszy raz w ogóle w Polsce Fundacja WOŚP z Jurkiem Owsiakiem. A u nas w Nowym Stawie, mocno zaistniała na stałe w kalendarzu działań przeciwko przemocy i agresji wobec dzieci. Wspiera i patronuje całej Akcji Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowym Stawie.
Organizując po raz 3 akcję „Historia misia: nie bij mnie, kochaj mnie” w naszym miasteczku, chcemy w namacalny sposób zaprotestować przeciwko braku reakcji na przemoc, czy nieludzkie wręcz znęcanie się nad dziećmi. W tym roku uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowym Stawie aktywnie przyłączyli się do tej akcji. Przez 3 dni (wtorek, środa, czwartek) odbywało się bandażowanie i opatrywanie zgromadzonych wcześniej misiów-pluszaków oraz dołączanie listów i kolorowych fiszek. Misie trafiły do nas od naszych uczniów tych młodszych, ale i tych starszych, często naszych wychowanków uczących się już w szkołach średnich, którzy pamiętają wcześniejsze Akcje „Nie bij mnie, kochaj mnie”.
W kolejnych dniach tygodnia dzieci z 0-3 z naszej szkoły wyruszyły do różnych zakątków naszego miasta, aby w sumie kilkadziesiąt pluszowych misiów, poranionych i zabandażowanych, z tabliczkami z napisem „Nie bij mnie, kochaj mnie” zostało ułożonych w miejscach największych skupisk ludzi. Pluszaki czekały na przechodniów na przystankach, ulicach, parkach, w sklepach. Nie były to jednak zwykłe misie – każdy z nich miał swoją historię. Często trudną i pełną niemiłych wspomnień. Celem naszej akcji było zwrócenie uwagi przechodniów. Chcieliśmy sprawić, że zatrzymają się na chwilę, przeczytają co pluszowy miś ma im do powiedzenia. Liczy się reakcja! Chcemy pokazać, że warto jest podejść do małej, bezbronnej osoby. Sprawdzić co się dzieje, REAGOWAĆ!
Tak też się zadziało! Każdy miś ze swoją historią bardzo szybko znalazł swój nowy dom i opiekunów, którzy misiaki przygarnęli. Z wielu relacji dzieci, rodziców i mieszkańców gminy wynika, że bardzo podoba im się inicjatywa “Nie bij mnie, kochaj mnie” i zapewniają nas, że warto organizować takie akcje, które zwracają uwagę na problem przemocy dotykający dzieci.
Na ten profilaktyczny projekt, składały się także inne ważne elementy. Wcześniej rozstrzygnięty został konkurs dla klas II-III na najciekawszą prezentację multimedialną „Marzę o szkole wzajemnego szacunku”. Jury obradowało w składzie: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pedagog szkolny Marta Łabaj, nauczyciel Ewa Czerniewska, informatyk Paweł Kot. Autorami najlepszych prac okazali się: Oktawian Sobolewski, Amelia Grabarz, Kacper Wach i Maciej Suchcicki.
Wszystkie prezentacje wykonane zostały w niezwykle ciekawy sposób, a pomysłowość uczniów, samodzielność, walory edukacyjne oraz czytelność były na bardzo wysokim poziomie.
Najmłodsze dzieci, te z klas 0 i I, nagrały piosenki z antyprzemocowym przesłaniem. W tym przypadku jurorkami były: muzyk Agnieszka Kozieł-Pacanek, Beata Brucka, wicedyrektor SP 2 i nauczycielka Ewa Kot. Na docenienie zasłużyły grupy wokalne z klas: I b, I a, 1 c, 0 b, 0 c i 0 a. Zespoły wokalne prezentowali utwory w sposób ciekawy, melodyjny, a stroje i scenki wzbogaciły występ i odbiór artystyczny.
Uczniowie klas 1- 3 uczestniczyli również w warsztatach “Dobre i złe tajemnice”, które prowadziły Ewa Czerniewska i Ewa Kot. Celem warsztatów było zrozumienie, że przemoc jest zła, ale można jej zaradzić, dziecko miało zauważyć, że własna prawidłowa postawa może pomóc w trudnych sytuacjach. Prowadzący wskazali jak się zachować, kiedy dziecko jest świadkiem lub obiektem przemocy, dzieci uczyły się, w jaki sposób grzecznie i zdecydowanie odmawiać oraz nauczyły się różnych sposobów ochrony przed przemocą. Następnie klasom wręczono gry planszowe „Poznajmy się lepiej”. Odbywały się również zajęcia z pedagogiem, panią Martą Łabaj, w ramach projektu „Jesteśmy, żyjemy, więc mamy swoje prawa i obowiązki” .
Każdy wychowawca otrzymał konspekt zajęć o tematyce związanej z programem do przeprowadzenia w klasie w dogodnym terminie między 10 – 14 maja. Natomiast Rodzice otrzymali Apel Dziecka oraz wskazówki co powinno dziecko codziennie usłyszeć od ukochanych osób.

Prezentacje uczniów:

Oktawian, kl. 2a
Amelia, kl. 2a
Maciej, kl. 2b
Aleksander, kl. 3b
Jan, kl. 3c
Dawid, kl.3c
Zuzanna, kl. 3c
Kacper, kl. 3c

Klasa III A w Szkole Łacińskiej

W środę 12 maja udaliśmy się do Malborskiego Centrum Kultury i Edukacji na zajęcia „Kiedyś było jakoś fajniej”. Dowiedzieliśmy się, jak wyglądało życie ludzi w dawnych czasach. Piekliśmy drożdżowe bułeczki, ubijaliśmy masło, tkaliśmy na krosnach, lepiliśmy przedmioty z gliny oraz braliśmy udział w sportowej rywalizacji. Zajęcia były bardzo interesujące. Zdobyliśmy nową wiedzę i umiejętności, a jednocześnie świetnie się bawiliśmy. (Uczniowie klasy III a z wychowawczynią)

Egzamin ósmoklasisty – zarządzenie, zasady i procedury

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY – 25, 26, 27 maja 2021

W poniższych linkach zamieszczone zostały dokumenty związane z organizacją egzaminu ósmoklasisty. Bardzo prosimy uczniów klas ósmych oraz rodziców o zapoznanie się z nimi.

ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY

Załącznik nr 1 – Zasady informowania i przekazywania wiadomości na temat organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

Załącznik nr 2 Procedury bezpieczeństwa epidemicznego obowiązujące podczas organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

Załącznik nr 3 – Procedury organizacji i przebiegu egzaminu ósmoklasisty- wyciąg z uaktualnionej przez CKE „Informacji o organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty”

Załącznik nr 4 – Procedury sanitarne

„UCZNIOWSKIE EKONAWYKI” – PROJEKT FUNDACJI NASZA ZIEMIA

Do konkursu zgłosiło się 86 szkół z całej Polski. Z naszej szkoły do konkursu przystąpiła klasa 6b. Realizowała ona działania w grupach eksperckich (eksperci od wody, energii i odpadów). Jury konkursu doceniło pracę naszych uczniów i klasa VIb została laureatem nagrody II stopnia.

Gratulujemy !!!