Projekt „Święto ludzi pracy”

Projekt „Święto ludzi pracy”

Od marca do maja 2021 r. piętnaścioro uczniów z klas 3 wzięło udział w projekcie ”Święto ludzi pracy”. Celem było pogłębianie wiedzy na temat zawodów oraz rozbudzanie szacunku do pracy zawodowej, jak i zainteresowań nowymi zawodami pojawiającymi się na rynku pracy. Uczestnicy wykonali zadania przewidziane w czterech etapach projektu.

Przedsięwzięcie rozpoczęło się od spotkania organizacyjnego, na którym wszyscy zostali zapoznani z celami i zadaniami projektu.
Pierwszy etap polegał na wykonaniu pracy plastycznej techniką dowolną pt. ,,Ludzie przy pracy”. W drugim etapie uczniowie przygotowali prezentację wybranego przez siebie zawodu. Uczniowie zaprezentowali poszczególne zawody z wykorzystaniem dowolnych form. Były to między innymi prezentacje multimedialne, filmy, prezentacje na żywo z użyciem akcesoriów i narzędzi pracy charakterystycznych dla przedstawionego zawodu podparte komentarzem. W obu etapach ocenie podlegały: rzetelność informacji, oryginalność przedstawienia wybranego zawodu, kreatywność, estetyka i ogólne wrażenie. Poszczególne prace plastyczne, jak i prezentacje zostały ocenione przez komisję konkursową.
W trzecim i czwartym etapie uczestnicy projektu wypełniali testy wiedzy ,,Na starcie zawodowym i ,,Wiem więcej”. Wykazali się tutaj wiedzą o zawodach potrzebnych na rynku pracy, zawodach przyszłości, jak i o zawodach zanikających.

Przedsięwzięcie zakończyło się wręczeniem nagród i dyplomów wszystkim uczniom biorącym udział w projekcie.
Laureaci projektu:
I miejsce – Gabriela Pacanek – klasa 3 c
II miejsce – Mikołaj Sosiński – klasa 3 c
III miejsce – Oliwia Szczecińska – klasa 3 a.
Gratulujemy!

Dyrekcja szkoły i organizatorzy pragną serdecznie podziękować za wsparcie w realizacji projektu sponsorom: Radzie Rodziców, Firmie ,,Ciepły Dom”, Aptece ,,Staromiejskiej” i Firmie ,, Marex”.
Marta Łabaj
Irena Cieszyńska