Grupa 0a z wizytą w Straży Pożarnej i na Komisariacie Policji w Nowym Stawie