Procedury bezpieczeństwa w czasie epidemii covid-19

Procedury bezpieczeństwa w czasie epidemii covid-19

Bardzo prosimy o zapoznanie się wytycznymi MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych (aktualizacja wrzesień 2021 r.) – WYTYCZNE (kliknij, aby otworzyć pełen dokument)

Procedury bezpieczeństwa wprowadzone w szkole (kliknięcie nazwy przekieruje do dokumentu)

Zarządzenie Dyrektora ZSP w Nowym Stawie

Procedura bezpieczeństwa – ogólna

Procedura organizacji zajęć lekcyjnych

Procedura przyprowadzania i odbierania uczniów ze szkoły

Procedura przeprowadzania dezynfekcji w szkole

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia objawów choroby COVID-19