Rada Rodziców – rok szkolny 2021/2022

Rada Rodziców – rok szkolny 2021/2022

Dnia 23.09.2021r podczas pierwszego w tym roku szkolnym zebrania ukonstytuowała się nowa Rada Rodziców.
W skład prezydium wchodzą:
PRZEWODNICZĄCA – Agnieszka Krzemińska
WICEPRZEWODNICZĄCA – Olga Biernat
SKARBNIK – Urszula Bednarek
SEKRETARZ – Anna Szczepańska
CZŁONEK PREZYDIUM – Przemysław Suchcicki