Sprzątanie Świata 2021

Sprzątanie Świata 2021

W dniach 16-24 IX 2021r. uczniowie klas 0-4 wzięli udział w ogólnopolskiej akcji “Sprzątanie Świata”. W tym roku akcji towarzyszyło hasło: “Myślę, więc nie śmiecę”.
Wychowawcy klas przeprowadzili podczas zajęć pogadanki na temat celowości przyłączenia się do w/w akcji. Przygotowana została również, w korytarzu szkolnym, tematyczna gazetka ścienna w dla dzieci i rodziców. Następnie w wyznaczonym dniu uczniowie sprzątali teren wokół szkoły oraz wyznaczone ulice miasta z zachowaniem środków ostrożności i zasad bezpieczeństwa.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z przebiegu akcji.
Organizatorzy akcji w szkole: Irena Cieszyńska, Monika Stopow – Kubicka i Joanna Suchcicka.