Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci

Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci

19 listopada 2021r przypada Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci. Po raz kolejny ten dzień obchodzony jest w naszej szkole. Z tej okazji w klasach IV-VIII odbył się konkurs plastyczny „Świat bez przemocy”. Uczniowie wykonywali prace plastyczne promujące ideę bezpieczeństwa i życia w świecie bez agresji i przemocy. Temat ważny i potrzebny, gdyż w dzisiejszym świecie, problem przemocy, a szczególnie przemocy wobec dzieci, jest nadal aktualny. Dzieci i młodzież stykają się z nim w swoim bliższym i dalszym otoczeniu dość często, zbyt często…. My dorośli powinniśmy dołożyć wszelkich starań, by NASZE DZIECI żyły i wychowywały się bezpiecznym świecie.
Konkurs zorganizował Zespół ds. Profilaktyki i Wychowania.
Lista nagrodzonych uczniów:
W Kat. kl. IV-VI:
I miejsce – Antonina Łukowska, kl. IV C
II miejsce – Nadia Gapska kl. IV B
III miejsce – Mateusz Przyłożyński, kl. IV C
W Kat. kl. VII- VIII:
I miejsce – Weronika Watkowska, kl. VII B
II miejsce – Wiktoria Gajc, kl. VII B
III miejsce – Maja Parafiniuk, kl. VII E i Bogusz Pańczak, kl. VII C
Wszystkim serdecznie gratulujemy!!!