Nauka zdalna (20.12.2021 – 9.01.2022)

Nauka zdalna (20.12.2021 – 9.01.2022)

Wprowadzenie nauki zdalnej w okresie od 20 grudnia 2021r. do 9 stycznia 2022r. oznacza, że:

• w dniach od 20 do 22 grudnia 2021r. oraz od 3 do 9 stycznia 2022r. nastąpi zawieszenie w zakresie zajęć stacjonarnych (a więc będą realizowane zajęcia zdalne – na analogicznych zasadach, jak w przypadku poprzednich zawieszeń),
• w czasie przerwy świątecznej (23 grudnia – 31 grudnia 2021 r.) nie będą realizowane stacjonarne zajęcia wychowawcze ani opiekuńcze.