Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

21 lutego 2022, jak co roku, obchodzony był Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. To ważne wydarzenie dla uczniów naszej szkoły i całego społeczeństwa. Celem jego jest podkreślenie roli języka ojczystego w życiu codziennym, a także zwiększanie odpowiedzialności za polszczyznę.
W dniach od 1 do 11 lutego 2022 roku, uczniowie z klas I – IV rozwiązywali zadania mające na celu rozwijanie ich wiedzy i umiejętności z zakresu języka polskiego, w postaci quizów wiedzy, wykonaniem prezentacji multimedialnej i plakatów oraz zabaw językowych i kolorowanek z alfabetem. Stawiamy nie tylko na wiedzę dzieci, ale też na ich kreatywność i twórczość plastyczną. Wspólna i dobra zabawa przyświecała uczniom podczas wykonywanych zadań. Ich wkład i zaangażowanie w to przedsięwzięcie zostało nagrodzone. Dla każdej klasy zostały ufundowane nagrody w postaci gier planszowych i słodyczy. Organizatorzy dziękują Dyrekcji szkoły i Radzie Rodziców za wsparcie finansowe. Serdeczne podziękowania kierujemy też do wychowawców za pomoc przy realizacji przydzielonych zadań poszczególnym klasom. Natomiast uczniom gratulujemy wytrwałości i pomysłowości.
(Cieszyńska Irena i Łabaj Marta)