Karta zgłoszenia dziecka na obiady – ul. Bankowa

Karta zgłoszenia dziecka na obiady – ul. Bankowa

Kartę należy pobrać, wypełnić i dostarczyć do sekretariatu na ul. Bankowej do piątku (1 kwietnia) do godz. 11. Karty dostępne są również w sekretariacie szkoły.

KARTA ZGŁOSZENIA – POBIERZ