Światowy Dzień Sportu w klasie 1c

Światowy Dzień Sportu w klasie 1c

6 kwietnia obchodziliśmy w naszej klasie Światowy Dzień Sportu. Głównym celem było zachęcenie dzieci do aktywności ruchowej, integrowanie się klasy, kształtowanie zachowań prozdrowotnych, nabywanie wiary we własne siły i możliwości. Dzieci z klasy 1c wzięły udział w zajęciach sportowych, które odbyły się na sali gimnastycznej przy ulicy Mickiewicza. Zajęcia przeprowadziła pani Ewa Przytuła. Dzieci były bardzo zadowolone i radosne.