Podsumowanie programu ABP

Podsumowanie programu ABP

Klasa 1C zakończyła swój udział w programie edukacyjnym „Akademia Bezpiecznego Puchatka”. Realizacja projektu trwała od października do lutego. Udało się nam wykonać wszystkie zadania ujęte w programie, które obejmowały tematykę związaną z bezpieczeństwem dzieci podczas codziennych aktywności na drodze, w domu, w szkole i Internecie oraz w kontaktach z rówieśnikami. Poznaliśmy elementarne przepisy ruchu drogowego, bezpieczne obchodzenie się z urządzeniami gospodarstwa domowego, korzystania z leków i środków chemicznych pod opieką osoby dorosłej. Uczyliśmy się właściwego postępowania podczas kontaktu z osobą nieznajomą i przestrzegania zasad korzystania z Internetu. Ćwiczyliśmy też udzielanie pierwszej pomocy. Po przeprowadzeniu zajęć, na podstawie zdobytej wiedzy, uczniowie napisali Ogólnopolski Test Bezpieczeństwa w formie on-line. Dzieci otrzymały dyplomy, a szkoła Certyfikat „Akademii Bezpiecznego Puchatka”.